VÄLKOMMEN TILL SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

FÖRENINGENS BANKGIRO OCH SWISHNUMMER

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
 Bankgiro         820-1204
 Swishnummer                    123 67 92 964
Kassör Berit Andersson, e-mail: bea.uhamn@telia.com
Hemsidan: www.sehf.se

Medlemsavgiften för år 2023 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor i familjemedlemsavgift. Två eller flera personer i samma familj betalar alltså endast 300 kronor. Varje medlemsnamn skall anges på bankgirotalongen. 
Kom också ihåg att medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i ASVH’s/SWB arrangemang.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2024

DETTA HÄNDER NU …..

Mars 2024

Januari 2024

Sommarpremieringen i Svenljunga 19-20 juli 2024 (Fredag-Lördag V.29) och
28 september (lördag V.39 (Uppsamling)).
Flyttat från V.30 på grund av Nordsvenskens 100-års jubileum på Elmia.
Ny premieringsförrättare Håkan Erlandsson på alla 3 dagarna. Välkomna!