DETTA HÄNDER NU …………….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÖRENINGENS BANKGIRO OCH SWISHNUMMER

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
 Bankgiro         820-1204
 Swishnummer                    123 67 92 964
Kassör Berit Andersson, e-mail: bea.uhamn@telia.com
Hemsidan: www.sehf.se

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Medlemsavgiften för år 2023 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor i familjemedlemsavgift. Två eller flera personer i samma familj betalar alltså endast 300 kronor. Varje medlemsnamn skall anges på bankgirotalongen. 
Kom också ihåg att medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i ASVH’s/SWB arrangemang.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNGHÄSTTEST 17 JUNI 2023 HOS TRANEMORYTTARNA, BERG, TRANEMO

Tranemoryttarna kl. 10.00. Domare: Exteriör – Gert Hermansson,
Hoppning – Marianne Leffler, RIdprov – Wanja Wallemyr, Överdomare – Karin Johansson

NU ÄR DET DAGS ATT ANMÄLA TILL
UNGHÄSTTEST FÖR 3-ÅRINGAR OCH
TIDIGARE ICKE VISADE 4-ÅRINGAR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TRANEMORYTTARNA, BERG, TRANEMO ERBJUDER LÖSHOPPNING
INFÖR UNGHÄSTTESTET 2023

Tiderna är följande 22/4, 20/5, 27/5 och 10/6 kl. 10.00 – 14.00 en halvtimma per ekipage 
`a 200 kr. Ange tydligt att ni tar med egen medhjälpare. Anmälan till Bibbi, ordf. Tranemo-
ryttarna 0706-27 06 70, styrelse.trr@hotmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SOMMARPREMIERING 21-22 JULI 2023 (V.29)

på Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga kl. 10.00. Premieringsförrättare – Morgan Johnsson. Körprov genomförs. Under fredagen visas alla åldrar utom 3-åriga ston. Under lördagen är det dags för 3-åriga ston och Sjuhäradshästen 2023. Hingstar för sundhetskontroll kommer att visas under lördagen. Alla premieringsberättigade raser är välkomna. Anmälan till Svenska Hästavelsförbundet. 

Internetanmälan till Svenska Hästavelsförbundet 2023
https://svehast.se/bedomningar/internetanmalan/

Premieringsplatser i Sverige 2023
https://svehast.se/wp-content/uploads/2023/02/Tider-platser-2023-till-hemsidan.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÖLBEDÖMNING FÖR SWB – VARMBLOD OCH RIDPONNY
19 AUGUSTI 2023

på Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga kl. 10.00. Se proposition hos SWB. Se proposition hos www.swb.org

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EXTRA SOMMARPREMIERING 23 SEPTEMBER 2023
LJUNGASKOGS RIDCENTER, SVENLJUNGA

På Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga kl. 10.00. Alla premieringsberättigade raser är välkomna. 

Vi kommer även att ha körprov. OBS! 3-åringar som visas denna dag deltar ej i uttagningen till Sjuhäradshästen 2023. Anmälan till Svenska Hästavelsförbundet.

Internetanmälan till Svenska Hästavelsförbundet 2023
https://svehast.se/bedomningar/internetanmalan/

Premieringsplatser i Sverige 2023
https://svehast.se/wp-content/uploads/2023/02/Tider-platser-2023-till-hemsidan.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÖLBEDÖMNING FÖR ALLA RASER EFTER SOMMARPREMIERINGEN 23 SEPTEMBER 2023, LJUNGASKOGS RIDCENTER, SVENLJUNGA

Denna gången bedöms endast föl.
1- och 2-åringar visas på premieringen tidigare under dagen.
I år är det Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg som är huvudarrangör tillsammans med Södra Älvsborgs & Hallands Ardennerklubb och Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening.
Anmälan till Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÖLBEDÖMNING HEMMA PÅ GÅRDARNA – MORGAN JOHNSSON
UNDER VECKA 42. 2023. SENASTE ANMÄLAN 9 OKTOBER TILL MORGAN.

Denna kommer att genomföras av Morgan Johnsson i samarbete med Södra Älvsborgs läns hästavelsförening. Anmälan till Morgan Johnsson senast 9 okt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HÖSTFESTEN 10 NOVEMBER 2023 I RÅNGEDALA BYGDEGÅRD KL. 19.00

Utdelning av Diplom och Hederspriser för premieringen 2023. 
Anmälan senast fredagen 3 november. Har du visat din häst på annan plats och erhållit diplom och är medlem så meddelar du Agneta Svensson före 15 oktober. Skicka gärna med en kopia av protokollet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –