Unghästtest

RESULTATLISTA – UNGHÄSTTEST, TRANEMO 12 JUNI 2021

Unghästtest har genomförts i Tranemo.
Avelsvärderingen flöt på bra under dagen och alla verkade nöjda och glada som var på platsen. 18 hästar var anmälda och 14 kom. Vi tackar Anna-Karin Wendestam och Tranemoryttarna för att vi fick komma till deras anläggning.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NYTT MEDDELANDE INFÖR UNGHÄSTTEST 12 JUNI I TRANEMO

Hej!

Då Folkhälsomyndigheten lättat på Coronarestriktionerna har SWBs styrelse idag beslutat att uppdatera rekommendationerna kopplat till unghäst- och ridhästtesterna. Ändringen går ut på att utöka kretsen runt hästarna så det blir möjligt för uppfödare och ägare att se sin häst under unghästtestet även om hästen till exempel är i träning.

Som SWBs regler ser ut nu gäller rekommenderar SWB ”att inte fler personer än nödvändigt följer med vid visning av häst, inte fler än 3 personer per häst”. Dessa rekommendationer utökas nu med ytterligare 2 personer till 5 per häst.

Respektive förening måste självklart utgå från sina förutsättningar och att logistiken på visningsplatsen fungerar smittskyddssäkert. SWB rekommenderar fortsatt att varje häst ska lämna platsen efter sin bedömning och att ingen publik bör tillåtas. Det nya antalet medföljare gäller från och med 12 juni.

Uppdaterad skrivning i SWBs rekommendationer:

SWB rekommenderar att inte fler personer än nödvändigt följer med vid visning av häst, inte fler än 5 personer per häst. Medföljande personer skall höra till kretsen runt hästen så som visare, ryttare, hästskötare, uppfödare och ägare.

Vi kommer uppdatera rekommendationerna på SWBs hemsida innan den 12 juni.

Återkom om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning,

Josefine Tinglöf

image001.png

Tfn +46 46 646 50 Direct +46 46 646 48 
Box 2  SE-247 29 Flyinge 

www.swb.org

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GENREP INFÖRR UNGHÄSTTESTET 12 JUNI 2021 HOS TRANEMORYTTARNA, BERG, TRANEMO. SE NEDAN!

Löshoppning Berg Tranemo
Fredag 28 maj och 4 juni 2021
Tider från kl. 15:00 och framåt, 

15-20 min per häst. 

300kr/häst. 
Anna-Karin Wendestam, Unghästutbildare, C-tränare
Anmälan via sms till 070-4414198 ange hästens namn, visare, samt tidigaste tid ni kan börja. 

Avbokning senast 24 timmar innan dvs torsdag kl. 15:00 annars debiteras full betalning.