Bli medlem

”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2021 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor i familjemedlemsavgift. Två eller flera personer i samma familj betalar alltså endast 300 kronor. Varje medlems namn skall anges på bankgirotalongen. 
Medlemsavgiften skall vara betald senast den 1 juni 2021.

Kom också ihåg att medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i ASVH’s/SWB arrangemang.

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Bankgiro 820-1204
Swish 123 67 92 964
Kassör: Berit Andersson
Mail: bea.uhamn@telia.com
www.sehf.se