VÄLKOMMEN TILL SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

FÖRENINGENS BANKGIRO OCH SWISHNUMMER

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
 Bankgiro         820-1204
 Swishnummer          123 67 92 964
Kassör Berit Andersson, e-mail: bea.uhamn@telia.com
Hemsidan: www.sehf.se

Medlemsavgiften för år 2024 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor i familjemedlemsavgift. Två eller flera personer i samma familj betalar alltså endast 300 kronor. Varje medlemsnamn skall anges på bankgirotalongen. 
Kom också ihåg att medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i ASVH’s/SWB arrangemang.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2024

DETTA HÄNDER NU …..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JULI 2024

19-20 JULI SOMMARPREMIERING HOS SVENLJUNGA RIDKLUBB, LJUNGASKOGS RIDCENTER, SVENLJUNGA

Ett lite fel har smugit in sig i programmet. Premieringen är i juli månad som vanligt och inget annat.

19 juli, alla premieringsberättigade raser, alla åldrar, dock ej 3-åriga ston och äldre hingstar för sundhetskontroll. Körning KBI och FKP, 1-2 åringar

20 juli, alla prremieringsberättigade raser, endast 3-åriga ston och äldre hingstar för sundhetskontroll. Körning FKP

Båda dagarna startar kl. 08.00 med körningen och premieringen kl. 10.00

Sekretariatet öppnar kl. 07.30

Uppmaning: Gå så fort ni kan till mätning och id-kontroll med era hästar så allt är klart i god tid när ni skall in i ringen för exteriörbedömning.

Premieringsförrättare: Håkan Erlandsson, domarsekr. Carola Carlsson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SOMMARPREMIERING I HELA LANDET 2024 FRÅN SH

Sommarpremieringen i Svenljunga 19-20 juli 2024 (Fredag-Lördag V.29) och
28 september (lördag V.39 (Uppsamling)).
Flyttat från V.30 på grund av Nordsvenskens 100-års jubileum på Elmia.
Ny premieringsförrättare Håkan Erlandsson på alla 3 dagarna. Välkomna!