UHT 2021

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PROPOSITION 2021
UNGHÄSTTEST FÄR TREÅRINGAR CH 4-ÅRINGAR SOM INTE VISATS TIDIGARE – SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

Proposition 2021                           
Unghästtest för treåringar och 4-åringar som inte visats tidigare

Södra Älvsborgs läns hästavelsförening

Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/visare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

Evenemanget kommer att vara publikfritt. Max 3 personer/häst. Följ Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.
Särskilda bestämmelser 

 1. Bedömningen äger rum hos Tranemoryttarna, Berg, Tranemo den 12 juni 2021 
  Bedömningsledare/Kontaktperson                                                         
  Agneta Svensson                                                                   
  Tel 070-5946740                                                                 
  E-mail: isa51.od@gmail.com                                             
 2. Domare 
  Överdomare: Gert Hermansson, Mjölby, Hoppning: Magnus Dyredal, Slöinge,
  Exteriör: Hans Wallemyr, Falköping, Gångarter/Ridprov: Vanja Wallemyr, Falköping
 3. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och ansluten till en regional avelsförening. För att arrangören ska kunna verifiera att du är medlem i SWB 2021 SKALL medlemsnummer anges vid anmälan. Lösmedlemskap här:  https://swb.org/bli-medlem/
 4. Anmälningsavgiften är 1200 kr.  Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 300 kr.
 5. Anmälan och betalning skall göras senast den 1 juni 2021 på https://tdb.ridsport.se 
  Första anmälningsdag är 13 april 2021
  1. Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång. 
  2. 4-åringar och äldre hästar ska anmälas till antingen löshoppning eller uppsutten hoppning. 
  3. Ryttare/visare anges i anmälan.
  4. Viktigt att meddela när hingst blir valack till SWB i god tid innan bedömning.
  5. Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
 6. Alla deltagande hästar skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte senare än sju dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall visas före urlastning. 
 7. Uppstallning finns ej.
 8. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
 9. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2 dagar före bedömningen. 
 10. Avanmälan/startanmälan skall göras per telefon 070-5946740 senast den 10 juni 2021 mellan kl 18.00-20.00
 11. Banor: Exteriör ridhus, gångarter/ridprov inhägnad uteridbana, hoppning/löshoppning ridhus.
 12. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
 13. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.sehf.se och facebook
  Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig information inför bedömningen.
 14. Rätt till ändringar förbehålls.
 15. För att kval ska gälla till Breeders Trophy skall deltagarbevis vara löst före start. Undantaget är 3-åriga
   hästar som inte behöver deltagarbevis. se https://equestrian-weeks.swb.org/
  Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RESULTATLISTOR – UNGHÄSTTEST, TRANEMO 12 JUNI 2021

Unghästtest har genomförts i Tranemo. 
Avelsvärderingen flöt på bra under dagen och alla verkade nöjda och glada som var på platsen. 18 st fina välputsade hästar var anmälda och 14 st kom. Vi tackar Anna-Karin Wendestam, Hans Svensson och Tranemoryttarna för att vi fick komma till deras anläggning och göra detta Unghästtest.