UHT 2022

UNGHÄSTTEST FÖR 3-ÅRINGAR
OCH TIDIGARE ICKE VISADE 4-ÅRINGAR

page1image9424336             

PROPOSITION 2022    UNGHÄSTTEST

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening

Allmänna bestämmelser

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/visare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

Särskilda bestämmelser 

 1. Bedömningen äger rum hos Tranemoryttarna, Berg, Tranemo den 18 juni 2022
  Bedömningsledare och Kontaktperson:

  Namn: Agneta Svensson
  Tel: 070-5946740
  E-mail: isa51.od@gmail.com
 2. Domare 
  Överdomare:                 Gert Hermansson
  Hoppning:                        Magnus Dyrendahl
  Exteriör:                            Hans Wallemyr
  Gångarter/Ridprov:   Vanja Wallemyr
 3. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och ansluten till en regional avelsförening. För att arrangören ska kunna verifiera att du är medlem i SWB 2022  SKALL medlemsnummer anges vid anmälan.
  Lös medlemskap här:  https://swb.org/bli-medlem/
 4. Anmälningsavgiften är 1300 kr.  Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift.
 5. Anmälan och betalning skall göras senast den 1 juni via Tdb: https://tdb.ridsport.se 
  Första anmälningsdag är 11 april
  1. Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång. 
  1. Ryttare/visare anges i anmälan.
  1. Viktigt att meddela när hingst blir valack till SWB i god tid innan bedömning.
  1. Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.

 6. Alla deltagande hästar skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte senare än sju dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall visas före urlastning. 
 7. Uppstallning finns ej.
 8. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
 9. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2 dagar före bedömningen. 
 10. Avanmälan/startanmälan skall göras per telefon 070-5946740 senast den 16 juni mellan kl 18.00 – 20.00
 11. Banor: Exteriör ridhus, gångarter/ridprov uteridbana, hoppning/löshoppning ridhus 
 12. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
 13. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.sehf.se och facebook.
  Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig information inför bedömningen.
 14. Rätt till ändringar förbehålls.
 15. För att kval ska gälla till Breeders Trophy skall deltagarbevis vara löst före start. Undantaget är 3-åriga
   hästar som inte behöver deltagarbevis. se https://equestrian-weeks.swb.org/

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente