Föl 2022

FÖLBEDÖMNING PÅ LJUNGASKOGS RIDCENTER 20 AUGUSTI KL. 10.00 FINNS NU I TDB

Anmälan skall göras i https://tdb.ridsport.se

Anmälan och betalning skall göras senast 7 augusti 2022

Proposition 2022 Fölbedömning och exteriörbedömning av ston

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening

Allmänna bestämmelser

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

Särskilda bestämmelser
1. Bedömningen äger rum hos Svenljunga Ridklubb, Ljungaskog, Svenljunga den 20 augusti

Bedömningsledare: Namn Agneta Svensson Tel 070-5946740
Mail isa51.od@gmail.com

2. Domare
Namn: Hans Wallemyr

Kontaktperson:
Namn: Agneta Svensson Tel: 070-5946740
Mail: isa51.od@gmail.com 

 1. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och ansluten till en regional avelsförening. För att arrangören ska kunna verifiera att du är medlem i SWB 2022 SKALL medlemsnummer anges vid anmälan. Lös medlemskap här: https://swb.org/bli-medlem/
 2. Anmälan och betalning skall göras senast den 7 augusti 2022 via Tdb: https://tdb.ridsport.se/meetings/64844 Där ska du logga in dig, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig.
  Betalning görs med ett OCR-nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer).
  Manual finns på TDB under ”Start” i rubrikraden.
  • Anmälningsavgift för fölbedömning är 400 kronor.
  • Anmälningsavgift för ston som skall exteriörbedömas är 400 kronor.
  • Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 300 kronor.
  • Första anmälningsdag är 15 april 2022 Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas föreanmälningstidens utgång.
  • Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och till klass för hopphärstammade ellergångartshärstammade föl.
  • Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betaldenligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
 3. Uppstallning finns ej.
 4. Alla ston som medföljer föl samt ston om deltar vid exteriörbedömning skall vara vaccinerade mot hästinfluensa minst en gång, den vaccinationen får inte vara äldre än 6 månader inte heller vara gjord senare än 7 dagar före ankomst. Är stoet grundvaccinerad mot hästinfluensa enligt SvRFs TR får den senaste vaccinationen inte vara äldre än 12 månader + 21 dager vid ankomst. Pass med ifyllda vaccinationssidor skall visas före urlastning.
 5. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
 6. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halvaanmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2 dagar före bedömningen.
 7. Startanmälan/avanmälan skall göras per telefon 070-5946740 senast torsdagen 18 augusti 2022 mellan kl 18.00 – 20.00
 8. Bedömningen sker i ridhus ca 20 x 40m.
 9. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören).
 10. Information och resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida, www.sehf.se Deltagare som önskar information per brev måste ange detta i samband med anmälan.
 11. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen.
 12. Rätt till ändringar förbehålls.

  

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser i SWBs Bedömningsreglemente för föl.