FÖLBEDÖMNING ALLA PREMIERINGSBERÄTTIGADE RASER LÖRDAGEN DEN 1 OKTOBER 2022  Kl. 10.00 

Ljungaskog, Svenljunga

PROPOSITION FÖR SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENINGS NORDSVENSKA HÄSTEN/ARDENNERFÖRENINGEN Var gärna på plats i god tid före visningen.  LJUNGASKOGS RIDCENTER, SVENLJUNGA DOMARE: TOBIAS SANDAHL Utställningen är öppen för alla premieringsberättigade raser Anmälan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Agneta Svensson 070-5946740,  eller på E-mail: isa51.od@gmail.com eller hämtas på hemsidan: www.sehf.se Blankettern skickas senast söndagen den 18 september till Agneta