DETTA HÄNDER NU …………….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÖLBEDÖMNING ALLA PREMIERINGSBERÄTTIGADE RASER
LÖRDAGEN DEN 1 OKTOBER 2022  Kl. 10.00 

PROPOSITION FÖR
SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING
FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTEN
SÖDRA ÄLVSBORGS & HALLANDS ARDENNERKLUBB

Var gärna på plats i god tid före visningen. 

LJUNGASKOGS RIDCENTER, SVENLJUNGA
DOMARE: TOBIAS SANDAHL

 1. Utställningen är öppen för alla premieringsberättigade raser
 2. Anmälan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Agneta Svensson 070-5946740,  eller på E-mail: isa51.od@gmail.com eller hämtas på hemsidan: www.sehf.se 
 3. Blankettern skickas senast söndagen den 18 september till Agneta Svensson, Galtholmen Västergården 3, 524 96 LJUNG eller via E-mail: isa51.od@gmail.com.
  Ingen efteramälan.  
 4. Anmälningsavgiften 300 kronor/sto-hingst insätts på Hästavelsföreningens 
  Bankgiro 820-1204 eller Swish 123 67 92 964 samtidigt som anmälan skickas. 
  Ange stoet/hingstens namn, premieringsplats, ägare och datum på inbetalningskortet.
 5. Om utställningen måste ställas in pga ”force majeure” eller om anmäld häst är skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas, återbetalas halva anmälningsavgiften.
 6. Handhavare av hingst (1-2 år) skall vara över 16 år. Hingstar (1-2) år skall visas i träns. Ston
  2 år bör visas i träns. Hjälm bör bäras vid visningen.
 7. Allt deltagande sker på egen risk.
 8. Inga stallplatser finns.
 9. Katalogen utlämnas på premieringsplatsen. 

Ägare/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan i sekretariatet att stoet/hingsten endast kommer att starta under förutsättning
att      sto/hingst ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några tecken på smittsam sjukdom
att      sto/hingst under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i stall där smittsam sjukdom veterligen förekommit
att      sto/hingst ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom
att      sto/hingst är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt veterligen fullt frisk                                      

Det som alltid måste anges vid anmälan till visning är följande. 
Skriver du blanketter för hand, tänk då på att texta tydligt.

Stoets/hingstens namn, fader, moder, uppfödare, registreringsnummer/stamboksnummer
(
gäller ej årsföl), färg, ägarens namn. adress, telefonnummer, mail-adress, utställningsplats, utställningsdatum, underskrift.

ID-HANDLING SKALL VISAS PÅ 1-2 ÅRINGAR

ANMÄLNINGSBLANKETT OCH ANMÄLAN SENAST 18 SEPTEMBER

https://www.sehf.se/wp-content/uploads/2021/07/Folmonstring-2022-Svenljunga-20221001-3.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

RESULTATLISTOR FÖL- OCH EXTERIÖRBEDÖMNING
SVENLJUNGA 20220820

Häst nr 13 Kenji d’Amica 232894. Anna Simonsson.
Född 22072 Ext 7.0, Skritt 6.5, Trav 6.5, Galopp 8.0, All int 7.0. = 21.0 70.0 % (10)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –