Proposition 2021 Fölbedömning och exteriörbedömning av ston

Tranemoryttarna Berg, Tranemo

Allmänna bestämmelser För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org. Evenemanget kommer att vara publikfritt. Max 3 medhjälpare per häst. Följ Folkhälsomyndighetens råd och   anvisningar. Särskilda bestämmelser Bedömningen äger rum hos Tranemoryttarna på Berg, Tranemo

ÅRSMÖTE 25 AUGUSTI 2021 KL. 19.00

Sexdrega Hembygdagård Sexdrega

Årsmöte 25 augusti 2021 kl. 19.00  Vi har beslutat att försöka genomföra årsmötet den 27 maj vid Sexdrega Hembygds- gård då vi inte hade möjlighet att ha det förra året heller. Vi kommer att vara ute och hålla mötet. Blir det regn får vi försöka lösa det på något sätt med att gå in i