Anmälan – Proposition till sommarpremieringen i Södra Älvsborg

http://www.svehast.se

SOMMARPREMIERING 2021 – SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDET

Regler och anvisningar för sommarpremieringarna 2021

https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf

Proposition för sommarpremieringarna

https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/05/Prop_Skaraborg.pdf

Anmälningsblankett:

Finns inte hästen i blå basen ska passkopia insändas tillsammans med anmälningsblanketten. 

https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/04/Anmalningsblankett.pdf

Katalog för sommarpremieringen i Svenljunga 
kommer ev. att publiceras här
: